Xử lý số tín hiệu phương pháp truyền thống kết hợp với phần mềm Matlab Tập hai (Quyển 2)
4.5
23
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27
Số trang:
103
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-488-001-3

Cuốn sách này là nội dung chính của giáo trình "Xử lý số tín hiệu" (tiếng Anh gọi là DSP: Digital Signal Processing) đã được tác giả giảng dạy nhiều năm tại Khoa Công Nghệ, nay là Đại học Công nghệ, cho cả ngành Điện tử Viễn thông và Công nghệ Thông tin tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuốn sách này có thể được sử dụng cả ở bậc đại học lẫn cao học. Toàn bộ các kiến thức cơ bản về DSP được trình bày từ chương 1 đến chương 8 và được phân chia thành hai tập. Tập hai từ chương 4 đến chương 8. Chương 4 phân tích và thiết kế các loại cấu trúc mạng thời gian - rời rạc từ các cấu trúc dạng trực tiếp, nối tiếp đến các cấu trúc tối ưu của các mạng truyền qua đến các mạng có pha cực tiểu. Chương 5 dùng để biểu diễn các hệ thống và tín hiệu trên lĩnh vực tần số. Trong chương này đặc biệt đề cập đến các thuật toán nhanh như FFT, Goertzel và các phép biến đổi trực giao như biến đổi sin (DST) và biến đổi cosin nhanh (DCT). Trong lần xuất bản này, thuật toán Fourier nhanh nghịch đảo IFFT cũng đã được đưa vào. Chương 6, 7 dành cho thiết kế các loại mạch lọc từ IIR đến FIR bằng các kỹ thuật khác nhau như bất biến xung, song tuyến với các hàm cửa sổ hoặc công cụ FDATool. Chương 8 trình bày ứng dụng của xử lý số tín hiệu.

Quyển 2 Tập hai: Chương 6, 7, 8.

Bình luận

0/1500

Sách xem nhiều nhất

Giải tích I

971 lượt xem

Giải tích III

659 lượt xem