Vật liệu kim loại kỹ thuật Quyển 2
4.5
17
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.580₫
Thành tiền 10.580₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
115
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-595-7

Vật liệu kim loại có mặt trong tất cả các ngành kinh tế kỹ thuật. Hiểu biết bản chất vật liệu, sử dụng đúng vật liệu, nâng cao chất lượng và mở rộng ứng dụng vật liệu nói chung và vật liệu kim loại nói riêng là điều hết sức cần thiết cho tất cả những ai sử dụng, nghiên cứu và học tập về chúng.

Trên cơ sở tham khảo những tài liệu sẵn có trong nước, mở rộng và cập nhật tài liệu quốc tế mới, cuốn sách Vật liệu kim loại kỹ thuật này giới thiệu một số kiến thức chung về vật liệu. Sách có thể dùng làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên chuyên ngành vật liệu, các ngành cơ khí, giao thông, các cán bộ thiết kế…, những người làm việc trong các ngành kinh tế kỹ thuật có liên quan đến vật liệu.

Sách bao gồm 13 chương. Quyển 2: chương 6 - chương 11.

Bình luận