Văn phong khoa học kỹ thuật
4.5
10
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
108.800₫ 128.000₫
Thành tiền 108.800₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2017
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
252
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-95-0146-3
Mã ISBN Điện tử:

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học công nghệ nói chung và Công nghệ thông tin và truyền thông nói riêng, việc trình bày các tư liệu, tài liệu khoa học kỹ thuật đòi hỏi theo văn phong khoa học và kỹ thuật là rất cần thiết.

Cuốn sách được biên soạn làm tài liệu hướng dẫn cho độc giả tham khảo khi viết các tài liệu khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành kỹ thuật và công nghệ, những người sẽ là nguồn nhân lực chủ yếu trong tương lai của các doanh nghiệp, những khái niệm, kiến thức và kỹ năng cơ bản ban đầu về văn phong học thuật, về quy trình viết tài liệu khoa học.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Cơ sở của văn phong học thuật (academic writing), các yếu tố cơ bản của kỹ năng viết; Tổ chức và phát triển một đoạn văn theo cấu trúc chặt chẽ, học thuật tiêu biểu; Rèn luyện phong cách: tính trong sáng và duyên trình bày; Các kỹ thuật viết các dạng văn bản: thư từ giao dịch và CV, tóm tắt, khảo sát, tiểu luận và phê bình, bài báo nghiên cứu, luận văn; Phương pháp và kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật.

Bình luận