Ứng xử cơ - nhiệt của vật liệu
4.5
21
Lượt xem
6
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
29.440₫
Thành tiền 29.440₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
320
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-938-168-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-9998-47-8

Cuốn sách này đề cập tới nhiều vấn đề đa dạng khác nhau từ những khái niệm cơ bản như ứng suất, biến dạng, các quá trình biến dạng đàn hồi, biến dạng dẻo, các cơ chế hóa bền vật liệu, phá hủy, lý thuyết dẻo… đến các các phép thử cơ học xác định cơ tính của vật liệu.
Để bạn đọc hiểu rõ hơn về cơ tính của các loại vật liệu cũng như các quá trình biến dạng và phá hủy vật liệu, cuốn sách sẽ lần lượt thảo luận các vấn đề sau: Bản chất của ứng suất và biến dạng ba chiều là chủ đề chính của chương 1. Chương 2 sẽ bao trùm lý thuyết đàn hồi, đàn nhớt và quá trình giãn nở nhiệt. Chương 3 minh họa các dạng thử nghiệm được ứng dụng để xác định cơ tính của vật liệu. Chương 4 tập trung vào lý thuyết dẻo, các điều kiện dẻo và quá trình biến dạng dẻo của vật liệu. Chương 5 nói về sự phụ thuộc của ứng suất chảy vào nhiệt độ và tốc độ biến dạng. Chương 6 giới thiệu về lý thuyết lệch, vai trò của lệch tới các quá trình biến dạng và phá hủy. Chương 7 tập trung thảo luận hai cơ chế biến dạng dẻo chính là trượt và song tinh. Chương 8 giới thiệu về hóa bền vật liệu và các cơ chế hóa bền. Chương 9 khảo sát định tính và định lượng cơ học phá hủy. Chương 10 thảo luận hai quá trình cơ học phụ thuộc vào thời gian là dão và mỏi. Chương 11 giới thiệu về ứng suất dư, hiệu ứng Bauschinger.

Bình luận