Tuyển tập sách dịch của NXB Bách khoa Hà Nội.
Các giải pháp truyền động
Chính xác
Lý thuyết đàn hồi và lý thuyết dẻo
Thống kê công nghiệp hiện đại với ứng dụng viết trên R, Minitab và JMR
Tuyển tập sách dịch của NXB Bách khoa Hà Nội.
4.5
1527
Lượt xem
Chọn sản phẩm
Thành tiền 803.000 đ 803.000 đ