Triết học Mác - Lênin
4.5
141
Lượt xem
12
Đã bán
Chọn sản phẩm
19.600₫ 28.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.304₫
Thành tiền 19.600₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
112
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-950-343-6
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-643-5

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong nghiên cứu, học tập những môn học này, nhóm chuyên môn Triết học Mác - Lênin, Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức biên soạn cuốn Triết học Mác - Lênin (Bài giảng dùng cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội).

Trên cơ sở kế thừa nội dung các giáo trình do Hội đồng Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn, tập thể tác giả đã hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, cốt lõi của môn Triết học Mác - Lênin, đồng thời đưa ra bộ câu hỏi củng cố ở từng chương nhằm giúp sinh viên học tập, nghiên cứu, ôn tập môn học được tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bình luận