Thuộc tính cơ học của vật rắn Quyển 1
4.5
19
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
12.420₫
Thành tiền 12.420₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27
Số trang:
135
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-180-5

Cuốn sách “Thuộc tính cơ học của vật rắn” có nội dung đề cập đến các vấn đề nêu trên theo phương pháp tiếp cận “vĩ mô”, dựa trên các nguyên lý cơ bản của cơ học và nhiệt động học của môi trường liên tục. Đây cũng là phương pháp tiếp cận được áp dụng phổ biến trong mô hình hoá thuộc tính cơ học của vật liệu. Các mô hình ứng xử của vật liệu thiết lập theo phương pháp tiếp cận này đang được áp dụng rộng rãi trong tính toán kết cấu và mô phỏng số các quá trình biến dạng tạo hình trong thực tế.

Sách được kết cấu thành sáu chương, có thể sử dụng đồng thời (theo trình độ yêu cầu) làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng là sinh viên đại học, sinh viên cao học thuộc hoặc liên quan đến lĩnh vực cơ học vật liệu, sau khi đã được trang bị một cách cơ bản kiến thức về cơ học môi trường liên tục. Cuốn sách cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh và
nghiên cứu viên trong lĩnh vực cơ học vật liệu nói chung.

Quyển 1: chương 1 - chương 4.

Bình luận