Quản trị danh mục đầu tư Quyển 3
4.5
6
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
84
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-610-7

Quản trị danh mục đầu tư là môn học về nghệ thuật ra quyết định trong đầu tư, nhằm trả lời các câu hỏi làm thế nào để các khoản đầu tư đáp ứng được mục tiêu của nhà đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân và có tổ chức nên phân bổ vốn như thế nào và nên làm thế nào để cân đối hài hòa giữa rủi ro và lợi ích. Quản trị danh mục đầu tư, đối với nhà quản trị, giúp thể hiện được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của nhà quản trị, khi lựa chọn giữa các hình thức đầu tư vốn vay nợ và vốn chủ sở hữu, đầu tư trong nước hay quốc tế, đầu tư tăng trưởng hay đảm bảo an toàn, cùng rất nhiều những quyết định khác gặp phải trong quá trình tối đa hóa lợi nhuận tại một mức rủi ro nhất định.

Những kiến thức cơ bản và nâng cao về đầu tư và quản trị danh mục đầu tư cần phải được đào sâu và mở rộng đối với mọi đối tượng, mọi thành phần kinh tế, nhằm giúp cho quá trình hoạt động đầu tư đạt hiệu quả kinh tế cao. Cuốn sách Quản trị danh mục đầu tư được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng học thuật cho các sinh viên chuyên ngành Tài
chính ngân hàng, cũng như những nhà đầu tư nói chung. 

Nội dung sách bao gồm 6 chương. Quyển 3: chương 5, 6.

Bình luận