Nhà nước và sự phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam Quyển 3
4.5
2
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
11.776₫
Thành tiền 11.776₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
128
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-599-5

Thị trường tài chính Việt Nam đặt trong tổng thể phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Lý thuyết kinh tế và kinh nghiệm của các nước, nhất là các nước có nền kinh tế chuyển đổi, cho thấy phát triển thị trường tài chính là một công việc rất phức tạp và ẩn chứa nhiều rủi ro. Vì vậy, nhà nước phải nỗ lực để thường xuyên hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý và cơ chế quản lý; tổ chức bộ máy điều hành hoạt động, quản lý thị trường để điều chỉnh và tạo điều kiện thúc đẩy sự vận hành thông thoáng của thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước trong từng thời kỳ theo mục tiêu đã đề ra. Xuất phát từ những lý do đó tác giả đã lựa chọn và xuất bản cuốn sách chuyên khảo với nhan đề: "Nhà nước và sự phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam". Mục tiêu chính của cuốn sách là nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường tài chính và vai trò của nhà nước đối với sự phát triển của thị trường tài chính. Đánh giá đúng những kết quả đạt được, phân tích và làm rõ những hạn chế, bất cập của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với thị trường tài chính ở nước ta. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị và các chính sách, giải pháp để xây dựng cơ chế quản lý thông thoáng, luật pháp đồng bộ, liên kết chặt chẽ bảo đảm nhà nước thực hiện tốt vai trò của mình, tạo điều kiện cho thị trường tài chính nước ta phát triển ngày càng hoàn thiện. 

Nội dung của cuốn sách chuyên khảo được trình bày theo 6 chương. Quyển 3: chương 5, 6.

Bình luận

0/1500

Sách xem nhiều nhất

Giải tích I

967 lượt xem

Giải tích III

654 lượt xem