Máy điện tổng quát Quyển 3
4.5
7
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.488₫
Thành tiền 10.488₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
114
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-488-159-1

Các loại máy điện rất đa dạng. Lý luận về máy điện tổng quát do Park đề ra đã giúp việc nhận thức các loại máy điện được rõ ràng và hoàn chỉnh, nhờ đó có thể điều khiển chúng một cách dễ dàng hơn.

Cuốn sách Máy điện tổng quát trình bày một cách hệ thống lý thuyết biến đổi năng lượng điện – cơ và máy điện tổng quát. Đây là tài liệu quan trọng dành cho sinh viên ngành Điện. Nó cũng giúp cho học viên các lớp cao học, nghiên cứu sinh và các kỹ sư điện đang làm việc trong các viện nghiên cứu và sản xuất. Sách trình bày khá rõ ràng về biến đổi năng lượng điện – cơ và máy điện tổng quát, những ứng dụng biến đổi tọa độ trong phân tích các trạng thái làm việc của máy điện, phân tích quá trình quá độ và ứng dụng trong điều khiển động cơ. Cuốn sách cũng bao gồm nhiều ví dụ và bài tập giải sẵn giúp bạn đọc có thể ứng dụng lý luận vào thực tiễn.

Nội dung sách bao gồm 9 chương, được chia thành 3 quyển nhỏ. Quyển 3 gồm các chương 8, 9 và phần Phụ lục.

Bình luận