Lý thuyết thông tin
4.5
79
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
12.144₫
Thành tiền 12.144₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2011
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
132
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-911-012-2
Mã ISBN Điện tử:
978-604-950-753-3

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thông tin được tạo ra, lưu trữ, truyền đi và thay đổi. Để có thể phân tích, thiết kế, xây dựng và đánh giá các hệ thống thông tin, rất cần có các công cụ lý thuyết để đo đạc, đánh giá chất lượng thông tin và các cách thức để có thể xây dựng các hệ thống xử lý thông tin một cách có hiệu quả. Cuốn sách Lý thuyết thông tin cung cấp cho bạn đọc các cơ sở lý thuyết về biểu diễn, về độ đo, về cách thức bảo đảm tính chính xác và hiệu quả của thông tin. 

Nội dung sách bao gồm 6 chương: Chương 1. Khái niệm về hệ thống truyền tin; Chương 2. Xác suất và quá trình ngẫu nhiên; Chương 3. Thông tin và định lượng thông tin; Chương 4. Mã hiệu; Chương 5. Mã hóa nguồn; Chương 6. Mã hóa kênh. 

Bình luận