Logistics những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam Quyển 5
4.5
1
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.856₫
Thành tiền 10.856₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
118
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-488-465-3

Dịch vụ Logistics cùng với công nghệ thông tin truyền thông, dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ giáo dục được coi là các ngành dịch vụ “cơ sở hạ tầng” trong nền kinh tế quốc dân và ngày càng đóng vai trò rất quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững ở nước ta.
Để phục vụ cho việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn về Logistics ở nước ta, đồng thời góp phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về phát triển kinh tế - xã hội, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội xuất bản phiên bản điện tử của cuốn sách “Logistisc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam” do GS. TS. Đặng Đình Đào, TS. Vũ Thị Minh Loan, TS. Nguyễn Minh Ngọc, TS. Đặng Thu Hương và ThS. Phạm Thị Minh Thảo làm đồng chủ biên. 

Cuốn sách bao gồm các công trình, các báo cáo khoa học tại hội thảo về đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp Nhà nước do GS. TS. Đặng Đình Đào làm chủ nhiệm, mã số ĐTĐL 2010T/33 "Phát triển các dịch vụ Logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quổc tế”, của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu, các Bộ và các địa phương. 

Cuốn sách tổng hợp 26 bài báo cáo, được chia thành 5 quyển nhỏ. Quyển 5 gồm các bài 25, 26 và Phụ lục.

Bình luận

0/1500

Sách xem nhiều nhất

Giải tích I

971 lượt xem

Giải tích III

659 lượt xem