Kỹ thuật truyền nhiệt
Mô hình và thiết kế
4.5
14
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
350.000₫
Thành tiền 350.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
19 x 27 cm
Số trang:
916
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-9931-33-8
Mã ISBN Điện tử:

Cuốn sách này được thực hiện nhằm mục đích cập nhật các phương pháp kĩ thuật ứng dụng nhằm giải quyết các bài toán về truyền nhiệt trong thiết kế thiết bị và mô hình hóa các quá trình. Trọng tâm của cuốn sách được tập trung vào nhiệm vụ thiết kế các thiết bị truyền nhiệt cũng như phân tích và đánh giá hiệu quả của các quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Bên cạnh đó, các nguyên lí cơ bản của các phương pháp thiết kế cũng được đặc biệt chú ý.

Ngoài các thuật toán đã được trình bày chi tiết, đầy đủ và có thể được sử dụng mà không cần phải tham khảo thêm các cuốn sách, các bài báo nghiên cứu hoặc các tài liệu trích dẫn khác, cuốn sách cũng đã đặt ra mục tiêu có thể đưa ra được sự chỉ dẫn đầy đủ đối với thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt cho các quá trình công nghệ bằng cách cung cấp các tài liệu tham khảo chi tiết hơn và chuyên dụng hơn khi có sự cần thiết.

Bình luận