KPIs – Công cụ hữu hiệu trong đánh giá thực hiện công việc tại các trường đại học kỹ thuật & công nghệ Quyển 1
4.5
3
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
13.340₫
Thành tiền 13.340₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
145
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-749-4

KPIs (Key Performance Indicators) được định nghĩa là bộ chỉ số cốt yếu đánh giá hiệu quả công việc. Đối với các tổ chức hiện đại, KPIs được ghi nhận là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động thực hiện công việc thông qua hệ thống các số liệu, các chỉ tiêu định lượng,… nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức nói chung cũng như hiệu quả hoạt động của từng bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp và các cá nhân nói riêng. Đối với các nhà quản trị, KPIs đã trở thành một công cụ hiện đại và tối ưu được sử dụng trong việc triển khai các chiến lược thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho các bộ phận, các lĩnh vực và các cá nhân riêng biệt trong phạm vi các tổ chức.

Cuốn sách chuyên khảo “KPIs – Công cụ hữu hiệu trong đánh giá thực hiện công việc tại các trường đại học kỹ thuật & công nghệ” được biên soạn dựa trên cơ sở phân tích và tiếp thu có chọn lọc các nghiên cứu và các giáo trình cùng chủ đề, đồng thời có sự đổi mới, bổ sung và thiết kế riêng biệt cho đối tượng và mục tiêu ứng dụng của chủ đề. Cuốn sách hướng tới việc  trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản và có hệ thống về cả lý luận và các vấn đề thực tiễn về bộ chỉ số KPIs trong các tổ chức nói chung tại Việt Nam, từ đó đưa ra các hướng trong việc ứng dụng bộ chỉ số này tại các trường đại học kỹ thuật & công nghệ. Ngoài ra, cuốn sách này cũng là một nguồn tài liệu tham khảo giá trị đối với các nhà quản trị tại các cơ sở đào tạo đại học để phục vụ cho hoạt động đánh giá kết quả thực hiện công việc cũng như xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự ở cơ sở đào tạo của mình.

Sách được chia thành 6 chương. Quyển 1: chương 1, 2, 3.

Bình luận