PHƯƠNG THỨC VÀ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC VÀ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hiện tại Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội đang sử dụng các phương thức thanh toán như sau đối với các đơn đặt hàng qua website:

1.Thanh toán bằng tiền mặt - thanh toán khi nhận hàng (COD): Áp dụng khi đặt mua sách giấy

  • Chọn biểu tượng “COD”

  • Nhập thông tin giao hàng đầy đủ
  • Sau đó bấm vào đặt hàng
  • Xác nhận thanh toán