HỘI THẢO KHOA HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
HỘI THẢO KHOA HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, GIÁO DỤC MẦM NON TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
4.5
6
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Ebook
Sắp ra mắt
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
21 x 29.7
Số trang:
293
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-488-174-4

Đổi mới giáo dục phổ thông là một bước tiến quan trọng của nền giáo dục Việt Nam. Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế. Trong các điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018, vai trò của giáo viên luôn được nhấn mạnh và coi là yếu tố then chốt. Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh tự học, tự khám phá, tự đánh giá và phát triển bản thân. 

Với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo giáo viên cho tỉnh Tuyên Quang và các địa phương trong cả nước. Trường Đại học Tân Trào luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo sinh viên sư phạm nói chung và sinh viên sư phạm ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non nói riêng. Đảm bảo đội ngũ giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non trong tương lai có đủ năng lực, phẩm chất để xây dựng, thực hiện, phát triển chương trình và chuẩn bị tiền đề cần thiết đáp ứng công tác đổi mới giáo dục phổ thông.

Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông” là một cơ hội để các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các sinh viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, đáp ứng việc đổi mới giáo dục phổ thông.

Nội dung chủ yếu của cuốn kỷ yếu hội thảo tập trung vào năm chủ đề chính đó là: Chiến lược giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa: xu hướng, cách tiếp cận và kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về mô hình đào tạo; chuyển đổi số và năng lực số; giáo dục thông minh, trường học thông minh, sư phạm thông minh; trường học hạnh phúc… trong đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Phát triển chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non (Ứng dụng các phương pháp giáo dục như: STEAM, Reggio Emilia, Montessori…; Tăng cường đổi mới giáo dục hòa nhập và giáo dục cho người khuyết tật…) trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học, năng lực kiểm tra đánh giá trong đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non. Đổi mới công tác thực tập sư phạm trong quá trình đào tạo sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.  

Những kết quả nghiên cứu, bàn luận của các bài tham luận tại Hội thảo sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học tham khảo trong quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học… trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, cũng mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đổi mới phương pháp nghiên cứu, tiếp cận nghiên cứu khoa học giáo dục của các nước trên thế giới, để tạo cơ sở vững chắc, thúc đẩy phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới. 

Bình luận