Hóa học - Nhiệt động hóa học, điện hóa học, động hóa học Quyển 2
4.5
4
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
12.328₫
Thành tiền 12.328₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
134
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-168-3

HÓA HỌC NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC, ĐIỆN HÓA HỌC, ĐỘNG HÓA HỌC Quyển 2

Giáo trình Hóa học – Nhiệt động hóa học, Điện hóa học, Động hóa học được biên soạn trên cơ sở Đề cương chi tiết học phần Hóa học đã được Hội đồng Phát triển Chương trình Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua để dùng cho sinh viên các ngành Hóa học, Kỹ thuật Hóa học và một số ngành kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo trình cung cấp các kiến thức cơ sở và nâng cao về nhiệt động và chiều của các phản ứng hóa học, các quá trình điện hóa và động học các phản ứng hóa học.

Nội dung giáo trình này được chia làm 8 chương, mỗi chương được cấu trúc gồm các phần lý thuyết, tóm tắt lý thuyết của chương, câu hỏi ôn tập, phần bài tập tự luận và trắc nghiệm nhằm giúp sinh viên nắm được nội dung và hệ thống kiến thức của mỗi chương. Phần bài tập tự luận và trắc nghiệm có kèm theo đáp số ở cuối mỗi chương giúp sinh viên có thể tự học và nghiên cứu.

Quyển 2 bao gồm các chương: Chương 3. CÂN BẰNG HÓA HỌC; Chương 4. CÂN BẰNG PHA; Chương 5. DUNG DỊCH; Chương 6. DUNG DỊCH ĐIỆN LY. 

Bình luận