Hệ động lực học với ma sát
4.5
9
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2017
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
286
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-95-0124-1
Mã ISBN Điện tử:

Cuốn sách “Hệ động lực học với ma sát” có mục đích đề cập các bài toán  đặc biệt về lý thuyết của sự tự dao động với lực giảm chấn ma sát.

Trong chương 1 giải thích các đặc tính động lực học đặc biệt của hệ với lực ma sát và chú ý đến các bài toán đặc biệt phát sinh có liên quan đến các tính chất đặc biệt này; chương 2 khảo sát các hệ với một bậc tự do và có mặt lực ma sát với một liên kết; chương 3, tiến hành khảo sát các cơ cấu máy thực với lực ma sát và thực hiện chia vùng; chương 4, nghiên cứu các hệ có bất cứ cấp bậc tự do nào với lực ma sát ở một liên kết; trong chương 5, các kết quả được tìm thấy ở các chương trên được khái quát hóa cho trường hợp hệ có số bậc tự do bất kỳ với một số các liên kết ma sát; các chương 6, 7 và 8 trình bày các kết quả về lý thuyết và thực nghiệm tự chấn ma sát trong hệ đàn hồi với lực ma sát.

Bình luận