Giáo trình Vật lý điện tử Quyển 2
4.5
3
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
12.788₫
Thành tiền 12.788₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
139
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-176-8

Ngoài giáo trình “Vật lý đại cương” chung cho tất cả các ngành kỹ thuật, trong chương trình đào tạo kỹ sư điện tử được bổ sung thêm giáo trình “Vật lý điện tử”. Giáo trình “Vật lý điện tử” nhằm mục đích cung cấp thêm cho sinh viên những hiểu biết về vật lý hiện đại liên quan trực tiếp đến ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông.

Giáo trình được chia làm năm chương. Chương thứ nhất trình bày “Chuyển động của các hạt tích điện trong chân không dưới tác dụng của điện trường và từ trường”. Chương
thứ hai giới thiệu “Một số vấn đề vật lý lượng tử”, cung cấp những hiểu biết cơ bản để tiếp tục nghiên cứu những chương sau. Chương thứ ba trình bày “Phổ năng lượng của các hệ hạt lượng tử”, từ nguyên tử hyđro đơn giản, nguyên tử có nhiều điện tử, phân tử và cuối cùng đến tinh thể chất rắn. Chương thứ tư đề cập “Một số vấn đề Vật lý bán dẫn”, giới thiệu những
khái niệm cần thiết nhất để nghiên cứu vật lý linh kiện điện tử, linh kiện quang điện tử. Chương thứ năm giới thiệu “những cơ sở vật lý của quá trình truyền và xử lý tín hiệu quang”, đề cập đến những cơ sở vật lý của các linh kiện quang điện tử như linh kiện dẫn sóng quang, sợi quang, điều biến tín hiệu quang, nguồn phát quang, thu tín hiệu quang, tách sóng quang. Cuối
mỗi chương có bài tập kèm theo đáp số.

Quyển 2 bao gồm chương 4, 5.

Bình luận