Giáo trình phân tích chất lượng môi trường Quyển 1
4.5
16
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
14.536₫
Thành tiền 14.536₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
158
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-528-5

Chất lượng môi trường và các vấn đề bảo vệ môi trường trong nhiều năm gần đây trở thành mối quan tâm của toàn nhân loại. Mối quan tâm về chất lượng môi trường đã trở thành thường trực trong cuộc sống hằng ngày với nhiều nghiên cứu về môi trường và chất lượng môi trường. Điều này dẫn đến yêu cầu về việc nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật phân tích trong phân tích chất lượng môi trường ngày càng phát triển. 

Cuốn sách “Phân tích chất lượng môi trường” là giáo trình chuyên ngành được biên soạn dành cho đối tượng là sinh viên, học viên sau đại học chuyên ngành Môi trường của các trường cao đẳng và đại học khối kỹ thuật. Nội dung của giáo trình bao gồm năm chương. Chương 1 giới thiệu sơ bộ về chỉ thị môi trường và các thông số chất lượng môi trường. Chương 2 tổng hợp và giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng quát cũng như các ứng dụng trong phân tích chất lượng môi trường của các kỹ thuật phân tích. Chương 3 và chương 4 cung cấp một số kiến thức cơ bản liên quan đến xử lý mẫu và xử lý số liệu. Chương 5 giới thiệu các phương pháp phân tích cho từng nhóm thông số chất lượng môi trường không khí, nước và đất.

Quyển 1: chương 1, 2.

Bình luận