Giáo trình phân tích chất lượng môi trường
4.5
13
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2016
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
316
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-938-859-0
Mã ISBN Điện tử:

Cuốn sách này là giáo trình chuyên ngành được biên soạn dành cho đối tượng là sinh viên, học viên sau đại học chuyên ngành Môi trường của các trường cao đẳng và đại học khối kỹ thuật, đồng thời là tài liệu tham khảo cho bạn đọc quan tâm đến chất lượng môi trường.

Nội dung sách bao gồm năm chương. Chương 1 giới thiệu sơ bộ về chỉ thị môi trường và các thông số chất lượng môi trường nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc lựa chọn các thông số chất lượng môi trường phục vụ cho các mục tiêu đánh giá cụ thể. Chương 2, là chương chính của sách, tổng hợp và giới thiệu cơ sở lý thuyết tổng quát cũng như các ứng dụng trong phân tích chất lượng môi trường của các kỹ thuật phân tích đi từ các phương pháp phân tích cổ điển như phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích đến các kỹ thuật phân tích công cụ như quang, điện hóa, sắc ký. Chương 3 và chương 4 cung cấp một số kiến thức cơ bản liên quan đến xử lý mẫu và xử lý số liệu. Chương 5 giới thiệu các phương pháp phân tích cho từng nhóm thông số chất lượng môi trường không khí, nước và đất.

Bình luận