Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường Quyển 1
4.5
12
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
11.500₫
Thành tiền 11.500₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
125
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-513-1

Giáo trình Dung sai lắp ghép và Kỹ thuật đo lường được biên soạn theo đề cương do Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ lôgíc chặt chẽ. 

Giáo trình cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao. Nội dung của giáo trình được biên soạn gồm: Phần thứ nhất: DUNG SAI LẮP GHÉP; Phần thứ hai: KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG.

Quyển 1: Phần I (chương 1 - chương 5).

Bình luận