Extension of cauchy riemann system in higher dimensions
4.5
39
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
80.750₫ 95.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
11.040₫
Thành tiền 80.750₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 cm
Số trang:
120
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
en
Mã ISBN:
978-604-9902-41-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-950-970-4

Cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, dùng cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành Toán. Nội dung sách trình bày về phương pháp mở rộng hệ thống Cauchy - Riemann trong một số chiều không gian. Phương pháp này, một mặt hợp nhất các phương pháp mở rộng khác nhau cho đến nay của hệ thống C-R thành một lược đồ chung, mặt khác, cũng tạo ra các kết quả tổng quát mới. 

Các kết quả này được trình bày trong 3 chương: Chương 1. Vectơ Holomorphic trong không gian Euclide m chiều. Chương 2. Các hàm Holomorphic lấy giá trị trong đại số Clifford. Chương 3. Một lớp của hệ elliptic bậc nhất (phần mở rộng của phương pháp Vekua).

Bình luận