Điện Hóa Học
4.5
16
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
160
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-911-276-8
Mã ISBN Điện tử:

Giáo trình Điện hóa học được phân thành ba chương với nội dung như sau: 

Chương I trình bày hiện tượng điện ly (Arrhenius), đó là cơ sở để khảo sát cân bằng ion trong dung dịch, một trường hợp riêng của cân bằng hóa học. 

Chương II trình bày về hệ cân bằng điện hóa tại liên bề mặt kim loại/dung dịch. Khi tiếp xúc giữa pha rắn (kim loại) và pha lỏng (dung dịch điện ly) thì ở ranh giới pha có quá trình trao đổi điện tích, dẫn đến cân bằng điện hóa. 

Chương III giới thiệu Động học quá trình điện cực, tự thân là một khoa học chuyên sâu, tuy nhiên trong giới hạn cho phép chỉ trình bày ở mức độ nhập môn, nhằm chuẩn bị cho sinh viên có ý định nghiên cứu về Điện hóa lý thuyết; Điện hóa kỹ thuật hay Công nghệ Hóa lý ở những năm cuối. Nội dung ứng dụng thực tiễn được lựa chọn cho chương này là nhập môn về động học ăn mòn và bảo vệ kim loại cũng như giới thiệu về sự phát triển của công nghệ nguồn điện hóa học.

Bình luận