Đánh giá hiệu năng mạng
4.5
35
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
172
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-911-342-0
Mã ISBN Điện tử:

Đánh giá hiệu năng mạng máy tính nói riêng và các hệ thống truyền thông nói chung luôn là vấn đề thời sự, thu hút được sự quan tâm của những người làm việc trong lĩnh vực mạng. Những phương pháp phân tích và đánh giá hiệu năng mạng giúp con người tiến gần hơn nữa tới các ứng dụng thực tế cũng như khả năng nâng cao được hiệu năng cho các hệ thống mạng và truyền thông hiện tại.

Cuốn sách Đánh giá hiệu năng mạng được tác giả biên soạn theo nội dung giảng dạy môn học Đánh giá hiệu năng mạng dành cho sinh viên năm thứ 5 hệ đại học chính quy Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sách được bố cục thành sáu chương, với các nội dung như sau: Chương 1 giới thiệu những khái niệm cơ bản nhất của đánh giá hiệu năng mạng; Chương 2 đề cập đến các kiến thức cơ bản về xác suất thống kê và các tiến trình ngẫu nhiên; Hai chương 3, 4 trình bày các khái niệm về hàng đợi, mạng hàng đợi và cách sử dụng chúng để đánh giá hiệu năng của các hệ thống trong thực tế; Chương 5 đưa ra các khái niệm về chất lượng dịch vụ và một số mô hình cung cấp chất lượng dịch vụ; Chương 6 trình bày các kỹ thuật mô phỏng cùng với các công cụ được sử dụng rộng rãi hiện nay.

Bình luận