Công nghệ rau quả Quyển 1
4.5
16
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
17.480₫
Thành tiền 17.480₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
190
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-64-9998-18-8

Công nghệ rau quả Quyển 1

 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả chiếm một vị trí quan trọng trong công nghiệp chế biến thực phẩm nói chung ở hầu hết các nước trên thế giới. Muốn khai thác tốt nguồn lợi rau quả, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu, bảo quản và chế biến, nhằm nâng cao chất lượng nguyên liệu cũng như sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho ngành bảo quản và chế biến rau quả là một trong những khâu mấu chốt quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành. Để góp phần vào việc thực hiện tốt hơn chương trình đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật cho ngành công nghiệp thực phẩm nói chung, bảo quản và chế biến rau quả nói riêng, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình Công nghệ rau quả gồm ba phần.

Mục tiêu của giáo trình là cung cấp cho sinh viên học ở bậc cao đẳng, đại học thuộc ngành công nghệ thực phẩm một lượng kiến thức cơ bản về nguyên liệu, kỹ thuật bảo quản và chế biến rau quả, đủ để sau khi ra trường có trình độ điều hành, quản lý kỹ thuật, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ rau quả. Cuốn sách còn là tài liệu tham khảo, bổ sung kiến thức cho bậc cao học và nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành bảo quản, chế biến rau quả.

Quyển 1 bao gồm: PHẦN I. NGUYÊN LIỆU RAU QUẢ (Chương 1, 2, 3); PHẦN II. BẢO QUẢN RAU QUẢ TƯƠI (Chương 1, 2, 3).

Bình luận