Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội thu thập thông tin của khách hàng thực hiện giao dịch trên website nhằm mục đích nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tạo môi trường mua sắm an toàn và tiện lợi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để gửi tới khách hàng các thông tin tiện ích, đánh giá chất lượng dịch vụ, giải quyết các vấn đề khi có phát sinh tranh chấp và ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin: Các thông tin về địa chỉ nhận hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị vận chuyển nhằm thực hiện giao nhận hàng hóa. Các thông tin khác chỉ được sử dụng trong nội bộ Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

3. Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin tài khoản của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng thực hiện việc xóa bỏ khỏi cơ sử dữ liệu của website https://nxbbachkhoa.vn/

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: [A1] 

Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt – Hai Bà Trưng – Hà Nội

VPGD: Nhà E, ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38684569

5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu: 

Trong trường hợp khách hàng muốn xóa bỏ thông tin đã cung cấp hoặc phát hiện bất cứ sai phạm nào liên quan đến chính sách bảo mật dữ liệu xin vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: (024) 38684569

Emailnxbbk@hust.edu.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội cam kết không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Về phía khách hàng, khách hàng không nên trao đổi những thông tin tài khoản và thanh toán, giao nhận của mình cho bên thứ 3 nào khác để tránh những hậu quả không mong muốn. Khách hàng vui lòng thoát khỏi tài khoản sau khi đã sử dụng dịch vụ của website https://nxbbachkhoa.vn/ trong trường hợp khách hàng dùng chung máy tính với người khác. Khách hàng không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống máy chủ hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website: https://nxbbachkhoa.vn/

Khách hàng không được phát tán, truyền bá, cổ vũ các hoạt động nhằm can thiệp, phá hoại hoặc xâm nhập hệ thống máy chủ; hệ thống cơ sở dữ liệu của website https://nxbbachkhoa.vn/.  Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ quyền lợi và truy tố trước pháp luật.

 


 [A1]Là đơn vị nào???