Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 5 Các quá trình hóa học Quyển 2
4.5
11
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
16.652₫
Thành tiền 16.652₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
181
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-305-2

Ngành kỹ thuật hoá học “Quá trình - thiết bị công nghệ hoá chất” (Chemical Engineering) xây dựng và phát triển trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa những qui luật của sản xuất và những qui luật của tự nhiên. Mục tiêu của ngành dựa vào những kết quả thực nghiệm từ phòng thí nghiệm để xây dựng những pilôt và triển khai vào sản xuất lớn. Từ kết quả nghiên cứu quá trình để chọn, thiết kế hoặc cải tiến thiết bị, nhằm hoàn thiện hơn nữa qui trình công nghệ. 

Các quá trình hoá học là một bộ phận quan trọng của quá trình thiết bị, được xây dựng trên cơ sở kiến thức của quá trình thuỷ lực, quá trình chuyển chất và truyền nhiệt. Nó được tập hợp kiến thức nhiệt động, động hoá học và trong một số trường hợp sử dụng cả những kiến thức điện hoá, quang hoá và sinh hoá. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những kiến thức cơ sở để giúp cho sinh viên nhận thức đầy đủ những quá trình cơ bản trong sản xuất công nghiệp thuộc ngành hoá chất, thực phẩm và các ngành có liên quan khác. Đồng thời là tài liệu tham khảo để tính toán và thiết kế thiết bị phản ứng.

Đây là cuốn Tập 5: Các quá trình hóa học trong bộ sách 5 tập Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm của GS Nguyễn Bin và các tác giả. Tập 5 bao gồm 6 chương, quyển 2 gồm chương 5, 6 và tài liệu tham khảo.

Bình luận

0/1500