các phương pháp gia công tinh Quyển 1
4.5
4
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
11.592₫
Thành tiền 11.592₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 cm
Số trang:
126
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-258-1

Trong sản xuất đã và đang ứng dụng nhiều phương pháp gia công tinh khác nhau. Các phương pháp này có thể tập trung lại thành bốn nhóm chính là: gia công bằng dụng cụ cắt có lưỡi, gia công bằng các hạt mài kết dính, gia công bằng các hạt mài tự do và gia công bằng biến dạng dẻo bề mặt. Mỗi một phương pháp có đặc thù riêng với khả năng công nghệ và phạm vi ứng dụng nhất định. Để nâng cao hiệu quả của các nguyên công gia công tinh, cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu để tìm ra những điều kiện gia công tối ưu và sử dụng các thiết bị hợp lý.

Nhằm giúp cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất, tác giả biên soạn cuốn sách này. Khi biên soạn cuốn sách này, chúng tôi có sử dụng các tài liệu của nước ngoài và trong nước, đồng thời cũng sử dụng các kết quả mà chúng tôi cùng với các khoá sinh viên nghiên cứu trong những năm từ 1988 đến 2003.

Nội dung sách gồm 12 chương. Quyển 1 từ chương 1 đến chương 5.

Bình luận