Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích
4.5
16
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
Sách giấy
Tạm hết hàng
Ebook
Chưa ra mắt
Thành tiền
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2018
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
19 x 27cm
Số trang:
532
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-950-387-0
Mã ISBN Điện tử:

Chuẩn bị (xử lý) mẫu phân tích là công đoạn đầu tiên của quy trình phân tích xác định các chất. Do đó, nếu việc xử lý mẫu sai, hoặc làm mất chất phân tích, hay làm nhiễm bẩn chất thêm vào, đều làm sai lạc kết quả phân tích và không phản ánh đúng với thực tế hàm lượng của đối tượng cần nghiên cứu xác định. Vì thế, phải hiểu biết được bản chất của các kỹ thuật và phương pháp xử lý mẫu, những yêu cầu của chúng, các điều kiện cần thiết cụ thể của mỗi kỹ thuật xử lý mẫu và mỗi loại mẫu, cũng như những điều có thể mắc sai phạm khi xử lý mẫu,... để tiến hành xử lý mẫu cho tốt và đúng. Đây là điều mà mỗi người làm việc trong lĩnh vực Hóa phân tích cần phải hiểu rõ. Chính vì thế, cần phải có những kiến thức về các kỹ thuật xử lý mẫu và hiểu biết những nguyên tắc, cũng như phạm vi ứng dụng của các các kỹ thuật xử lý mẫu phân tích. 

Việc xử lý mẫu phân tích, hiện nay trong nhiều tài liệu, các sách về các quy trình phân tích đều có đề cập đến, nhưng mỗi tài liệu chỉ đề cập đến một vài trường hợp cụ thể, mà chưa nêu những nguyên lý chung về các kỹ thuật xử lý một cách có hệ thống. Vì thế, để có tài liệu phục vụ đào tạo sinh viên trong lĩnh vực Hóa phân tích, đồng thời giúp các bạn làm công việc phân tích có những khái niệm một cách hệ thống đầy đủ và một số kiến thức cơ sở về công việc xử lý chuẩn bị mẫu phân tích cũng như các kỹ thuật xử lý mẫu phân tích, tác giả mạnh dạn biên soạn tài liệu này, với tiêu đề “Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích”. Cuốn sách bao gồm hai phần chính: Phần I. Những vấn đề cơ sở chung, gồm hai chương; Phần II. Một số ví dụ ứng dụng, gồm năm chương.

Bình luận