Bộ sách Hóa học phân tích hiện đại – GS. TS. Phạm Luận
Các phương pháp phân tích hóa học
Phương pháp phân tích sắc ký và chiết tách
Phương pháp phân tích phổ phân tử
Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa
Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích
Phương pháp phân tích phổ nguyên tử
Bộ sách Hóa học phân tích hiện đại – GS. TS. Phạm Luận
4.5
2265
Lượt xem
Chọn sản phẩm
Thành tiền 2.260.000 đ 2.260.000 đ