Bài tập kinh tế học vĩ mô (Chương trình cơ sở) Quyển 1
4.5
20
Lượt xem
9
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
16 x 24
Số trang:
84
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-568-1

Sách bài tập là một tài liệu không thể thiếu để người học có thể hoàn thành tốt các yêu cầu của môn học. Cuốn "Bài
tập Kinh tế học vĩ mô" này cung cấp cho người học một tài liệu thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực hành của môn học và đặc biệt là phù hợp với chương trình lý thuyết đã được trình bày lựa chọn trong “Giáo trình Kinh tế học vĩ mô” của cùng tác giả.

Nội dung của cuốn sách được trình bày trong 12 chương theo đúng cấu trúc của Giáo trình; bài tập của từng chương được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, từ những bài tập về các khái niệm, các nguyên lý ban đầu đến những bài tập phức tạp, mang tính tổng hợp, thực hành với toàn bộ mô hình hoặc liên kết nhiều mô hình kinh tế vĩ mô, giúp cho người học hiểu được sự vận động của nền kinh tế gần với thực tế.

Trong "Bài tập Kinh tế học vĩ mô: chương trình cơ sở", trọng tâm thực hành được đặt vào các chương đầu, các khái niệm chung, các mô hình của nền kinh tế đóng. Quyển 1 cuốn cơ sở bao gồm các chương 1, 2, 3.

Bình luận

0/1500