Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí MInh
4.5
49
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
25.600₫ 32.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.304₫
Thành tiền 25.600₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
14,5 x 20,5 cm
Số trang:
112
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-950-346-7
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-640-4

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng “về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, đồng thời xuất phát từ mục tiêu đào tạo cho đối tượng sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, các giảng viên thuộc nhóm chuyên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh – Khoa Lý luận Chính trị đã tổ chức biên soạn cuốn “Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh” làm tài liệu học tập cho sinh viên. 

Cuốn sách bao gồm sáu chương, trình bày các kiến thức cơ bản, nội dung cốt lõi, bao quát những vấn đề về tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi chương được biên soạn ngắn ngọn, dễ hiểu, có căn cứ khoa học, đảm bảo tính đúng đắn các quan điểm chính trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bình luận