99 Bài tập Học thuyết giá trị thặng dư
4.5
207
Lượt xem
26
Đã bán
Chọn sản phẩm
21.500₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
10.000₫
Thành tiền 21.500₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
72
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-316-659-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-471-639-8

Tài liệu “99 Bài tập Học thuyết Giá trị thặng dư” được biên soạn để hỗ trợ giảng viên và học viên tiếp cận phương pháp định lượng khi nghiên cứu và học tập lý luận kinh tế chính trị.

Hệ thống bài tập là sự mô phỏng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối, phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối, tích lũy tư bản, quá trình chuyển hóa tư bản về lượng, v.v. thành các tình huống cụ thể, với số liệu giả định. Hệ thống bài tập được biên soạn thành năm dạng bài, tương ứng với các nội dung kinh tế của Học thuyết Giá trị thặng dư. Mỗi dạng bài bao gồm một số kiểu bài mẫu, kèm theo tóm tắt lý thuyết, phân tích lời giải mẫu và liên hệ thực tiễn. Bên cạnh đó, tài liệu còn có phần đề bài luyện tập kèm theo đáp số, cùng với những công thức định lượng mà Học thuyết Giá trị thặng dư đặt ra.

Đây là tài liệu nghiên cứu, bổ trợ cho giảng viên và học viên. Đồng thời, tài liệu cũng có thể được sử dụng trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin tại các cơ sở giáo dục đại học, với cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm.

Bình luận

0/1500